skrzydła wewnątrzlokalowe klatkowe – lub foliowane