skrzydła wewnątrzlokalowe klatkowe – lub foliowane

drzwi wewnątrzlokalowe wejściowe – płytowe